Reading Literary Fiction Improves Theory of Mind

Sometimes it is said, that it doesn’t make any matter what you read, the important thing is that you read. Recient study finds however, that it does matter what you read. Reading literary fiction improves empathy. En studie av amerikanska forskare visade nyligen på att det visst är viktigt vad man läser, inte bara att…

Advertisement