Föreläsning nätverkskonferens, Amsterdam

Nästa lördag (5 april) kommer jag att hålla i en föreläsning på nätverkskonferensen i Amsterdam som organiseras av Svenska skolföreningen i Nederländerna (http://www.svenskaskolforeningen.nl/) i samverkan med i samverkan med Svensk Utlandsundervisnings Förening (SUF, http://www.suf.c.se/) Ämnet är flerspråkighet – vad säger forskningen och hur kan man stötta barn på bästa sätt. Programmet http://www.suf.c.se/konferens/Program%20n%C3%A4tverkskonferens%204-6%20april%202014.pdf