Länkar/Links

General links (English)

Multilingual living

Multilingual children

Bilingual Monkeys

Article Society for Research in Child Development: Multilingual Children: Beyond Myths and toward Best Practice www.srcd.org/sites/default/files/documents/E-News/spr_27_4.pdf

Svenska länkar

svenskautomlands.org/omsmul
Intressegrupp för utlandssvenskar som vill hjälpa sina barn med svenskan

Magasinet SMUL
Gratis e-tidning som jag är chefredaktör för. Riktar sig främst till utlandssvenskar och fokuserar på flerspråkighet

BUS – SWEA
Om BUS (Barn Utomlands & Svenska språket) – ett projekt inom SWEA

svenskaeleverutomlands.wordpress.com
En webbplats för elever utomlands där de kanträffas för att dela med sig kunskaper och erfarenheter

www.suf.c.se
Svensk Utlandsundervisnings Förening

www.sverigekontakt.se
Riksföreningen Sverigekontakt

Hur man lär barn att läsa
Kort sammanfattning av läsforskaren Barbro Westlund

www.kodknackarna.se/hitta-spraket-film-sprakutveckling-barn/
En film till föräldrar om små barns språkutveckling 0-5 år

www.lattattlara.se
Länkar för barn som vill lära sig läsa och skriva

Deutsche Links

www.elke-montanari.de
Elke Montanari ist Professorin für Deutsch als Zweitsprache und hat z.B. das Buch “Mit zwei Sprachen groß werden. Mehrsprachige Erziehung in Familie, Kindergarten und Schule” geschrieben.

www.fmks-online.de
Frühe Mehrsprachigkeit an Kitas und Schulen

www.verband-binationaler.de
Verband binationaler Familien und Partnerschaften

www.ifp.bayern.de/materialien/elternbriefe.html
Elternbriefe auf 18 Sprachen. Information über Mehrsprachigkeit und wie man als Elternteil helfen kann.

Enlaces en español
educacion-bilingue.com

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s