Språklig mångfald i svenska skolan

Det har inte blivit mycket skrivet här på hemsidan de senaste åren. Skrivandet på högskolan har tagit över och det blir mest skrivet på engelska eller tyska. För några veckor sedan hade jag dock med ett bidrag i nr 2/2021 av Lisetten, Riksförbundet lärare i svenska som andraspråks medlemstidning. Ämnet i det här numret är…