Undersökning språkbruk hos utlandssvenskar

Idag byter vi land lättare än tidigare. Ofta byter man då även språk och detta är något som forskningen gärna undersöker på olika nivåer. Hur använder flerspråkiga personer sina språk, exempelvis inom familjen, bland vänner, på jobbet/i skolan och i andra sammanhang? Detta är extra spännande nu, när digitala medier underlättar kontakter mellan olika platser.…