Läsinlärning på flera språk

Som förälder till flerspråkiga barn kommer man någon gång till en punkt där man frågar sig själv om barnet ska lära sig läsa på ett språk eller på alla språken samtidigt. Ofta är detta en komplicerad fråga utan något enkelt svar på. Först det som det finns svar på. Det finns ingen forskning som visar att…