Läsföreståelsen

Föräldrars högläsning för barn har sjunkit drastiskt de senaste 10 åren och det sägs vara en av orsakerna till att barns läsförstaelse sjunker. Läs den här intressanta artikeln i DN: http://www.dn.se/kultur-noje/nu-vill-alla-fa-barn-att-lasa-bocker/ För oss i utlandet är det viktigt att barnen får input på svenska, därför är det dubbelt så viktigt för oss att läsa för…

Advertisement