Om flerspråkighet

Vad är egentligen flerspråkighet? Det finns många olika definitioner, men ingen övergripande som täcker allt. Ofta är det personen själv som får bestämma om han/hon är flerspråkig. Om man använder sig av flera olika språk i vardagen är man flerspråkig.

Ofta får man som förälder till ett flerspråkigt barn höra “Blir det inte för mycket för barnet?”. Svaret är enkelt, nej, det blir inte för mycket. Vår hjärna kan klara av hur många språk vi vill, den enda begränsningen är tiden som ibland inte räcker till för alla språk.

Det språk man lär sig först i livet kallas för förstaspråk, det kallas ofta även “modersmål”. Om man lär sig flera språk samtidigt kan man ha flera förstaspråk. De språk man lär sig senare i livet kallas andraspråk. Det är dock viktigt att tänka på att språk hos en individ inte kan ses som separata, räknebara system. En flerspråkig person är inte lika med två enspråkiga.

Vad är då bra med flerspråkigheten?

  • Den som behärskar sitt förstaspråk (modersmål) har lättare att lära sig ytterligare språk.
  • Bra kunskaper i förstaspråket underlättar upprätthållandet av kontakten med familj, släkt och vänner även fast man bor i ett annat land.
     
  • Att behärska ett ytterligare språk är fördelaktigt senare i yrkeslivet.
  • Flerspråkigheten gynnar utvecklingen av tolerans och förståelse för andra kulturer vilket är en viktig kompetens i dagens mångkulturella och globala samhället.
  • Flerspråkighet ökar den exekutiva förmågan: att ta in information, bearbeta den och därtill agera adekvat. (Källa tidskriften Science The Benefits of Multilingualism” Jared Diamond, oktober 2010, http://www.sciencemag.org, se länk nedan)

Ni kan även läsa mer i tidskriften Språktidningens extranummer maj 2013: spraktidningen.se/artiklar/2013/04/extra-allt-darfor-ar-flersprakiga-friskare-och-smartare

eller om fördelarna med flerspråkigheten på Språktidningens hemsida: spraktidningen.se/tags/flersprakighet

If you want to read about the benefits of multilingualim, here is one link to a short article:
www.uco.es/poling/multilingualism_plan/wp-content/uploads/2012/05/Science-Bilingualism-Oct-141.pdf

or to a longer one:

www.multilingualliving.com/2010/05/01/the-benefits-of-multilingualism-full-article/

Professor François Grosjean (Schweiz) aboth myths:

Myths about bilingualism

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s