Nr 3 av Magasinet SMUL är här!

Tredje numret av Magasinet SMUL är här! Lika läckert och späckat med intressanta artiklar som vanligt! I detta nummer publicerar vi inte mindre än 23 artiklar fördelade över 89 sidor. Redaktionsteamet är utspritt över jordklotet – jag i Tyskland, ansvarig utgivare Lena Normén-Younger i Kanada och grafikern Emma Ageberg i Italien. Magasinet SMUL är tidningen…

Läsinlärning på flera språk

Som förälder till flerspråkiga barn kommer man någon gång till en punkt där man frågar sig själv om barnet ska lära sig läsa på ett språk eller på alla språken samtidigt. Ofta är detta en komplicerad fråga utan något enkelt svar på. Först det som det finns svar på. Det finns ingen forskning som visar att…

Varför läsa högt för barn?

Varför är det så viktigt att läsa högt för barn? Det pratas mycket om att man ska läsa högt för sina barn. Men varför är det då så viktigt? Jo, för i och med läsningen får barn kontakt med böcker redan i spädbarnsåldern. De sitter i föräldrarnas knä och tittar i bilderböcker. De lär sig…

Föreläsning nätverkskonferens, Amsterdam

Nästa lördag (5 april) kommer jag att hålla i en föreläsning på nätverkskonferensen i Amsterdam som organiseras av Svenska skolföreningen i Nederländerna (http://www.svenskaskolforeningen.nl/) i samverkan med i samverkan med Svensk Utlandsundervisnings Förening (SUF, http://www.suf.c.se/) Ämnet är flerspråkighet – vad säger forskningen och hur kan man stötta barn på bästa sätt. Programmet http://www.suf.c.se/konferens/Program%20n%C3%A4tverkskonferens%204-6%20april%202014.pdf

Recension BTJ/Review

Idag kom recensionen från BTJ (bibliotekens upphandlare, http://www.btj.se). Utdrag ur recensionen: Om man som svensk förälder bosatt utomlands vill hålla sina barns svenska vid liv och dessutom uppfostra dem till aktivt två- eller flerspråkiga, hur ska man då göra? Denna bok föreslår några svar och är utformad som en praktisk handbok för föräldrar utan kunskaper…