Föreläsning nätverkskonferens, Amsterdam

Nästa lördag (5 april) kommer jag att hålla i en föreläsning på nätverkskonferensen i Amsterdam som organiseras av Svenska skolföreningen i Nederländerna (http://www.svenskaskolforeningen.nl/) i samverkan med i samverkan med Svensk Utlandsundervisnings Förening (SUF, http://www.suf.c.se/)

Ämnet är flerspråkighet – vad säger forskningen och hur kan man stötta barn på bästa sätt.

Programmet http://www.suf.c.se/konferens/Program%20n%C3%A4tverkskonferens%204-6%20april%202014.pdf

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s