Riksföreningen Sverigekontakt

Jag har hand om en spalt i Riksföreningen Sverigekontakts kvarttalstidning som handlar om flerspråkighet. Under den här länken

http://www.sverigekontakt.se/?id=60

kan du ladda ner tidningarna.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s