I love svenska – var?/where?

Boken I love svenska finns nu på en hel del bibliotek runt om i Sverige. Nu till sommaren kanske man är hemma i Sverige och har mer tid till att läsa, därför kommer en uppräkning längre ner över vilka bibliotek i Sverige som har inne boken. För en översikt kan man gå in på Libris…

Ny studie visar på fördelar med flera språk/New research about bilingualism

En studie i Skottland, där tvåspråkiga har undersökts dels 1947, då de var i 11 -årsåldern, och dels 2008/2010, då i 70-årsåldern, har publicerats. Deltagarna hade större verbala färdigheter, bättre läsförmåga och högre intelligens jämfört med vad man hade kunnat förvänta sig av testerna i ungdomen. Särskilt läsförmågan och intelligensen utmärkte sig. Learning second language…