Flera språk i familjen?

Hur kan man gå tillväga för att ens barn ska prata ens eget språk även om man bor i ett annat land? Detta är en komplicerad fråga som beror på många faktorer: familjens förutsättningar, var man bor, barnets personlighet, etc. Jag tar upp detta mer ingående i min bok I love svenska. Hjälp flerspråkiga barn i utlandet med svenskan, där jag även ger praktiska råd.

Det man kan säga generellt är:

1. Prata ditt förstaspråk (modersmål) med ditt barn. Ge inte upp även om barnet inte pratar det med dig. Lyssna inte på “välmenande” personer (t.ex. lärare, förskolpersonal) runt omkring dig som menar på att du måste prata majoritetsspråket (det språk som talas i landet ni bor). Om du inte pratar ditt språk med det, kommer det inte att ens höra det. Prata interaktivt med barnet, ställ inte bara ja- eller nej-frågor. Undvik att förenkla, förtydliga istället.

2. Sätt upp ett mål med det språket i er familj, vad vill ni med det?

3. Prata med omgivningen (familj, vänner, skola) och berätta varför det det språket är viktigt för er, för att de ska förstå varför ni pratar det och för att de inte ska känna sig utanför.

4. Läs böcker för barnen, otaliga studier visar på fördelarna med högsläsnin. När barnen kan läsa själva – köp böcker på det andra språket till dem om deras favoritämne. Låt barnen återberätta handlingen – väldigt utvecklande även för yngre barn. Lyssna på dem när de berättar. Sjung svenska sånger med dem.

5. Ge barnet tillgång till material på det andra språket: böcker, musik, filmer, spel! Det är ingen omöjlighet i dagens digitaliserade samhälle.

6. Ha tålamod. Språkinlärning är inte statiskt, det kommer med- och motgångar.

Det cirkulerar tyvärr många myter om flerspråkighet “det är för mycket med för flera språk för barn”, “du ska prata omgivningens språk med ditt barn, annars blir det språket för svagt eller barnet blir förvirrat”, o.s.v. Jag tar upp de myterna i boken “I love svenska” och lägger upp inlägg upp det ibland. Sök på “myt”.

Här hittar du klipp ur ett webbinarium för svenska föräldrar i utlandet som jag har givit inom SWEA-projektet BUS (Barn Utomlands & Svenska språket): Webbinarium för svenska föräldrar i utlandet/

Advertisement

2 thoughts on “Flera språk i familjen?

  1. Pingback: 21 February 2015 – International Day of Mother Language | Language for life

  2. Pingback: Flerspråkiga barn – en massa tips - Mirjam Ekström

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s