Intervju i podcast på tyska

På min hemsida skriver jag ju främst på svenska. I min arbetsvardag är det mesta dock på tyska och det kanske finns personer som är intresserade av den vardagen med. Innan jul blev jag t.ex. intervjuad i en podcastserie som heter “Bildungsfrauen” där kvinnor som jobbar i utbildningssektorn intervjuas. Flerspråkighet var ett större ämne där,…

Språklig mångfald i svenska skolan

Det har inte blivit mycket skrivet här på hemsidan de senaste åren. Skrivandet på högskolan har tagit över och det blir mest skrivet på engelska eller tyska. För några veckor sedan hade jag dock med ett bidrag i nr 2/2021 av Lisetten, Riksförbundet lärare i svenska som andraspråks medlemstidning. Ämnet i det här numret är…

Guide för digital undervisning

Vi i SMUL (svenska som modersmål utomlands) har tagit fram en guide om digital undervisning för att stötta dig som undervisar i svenska på skolnivå i utlandet. De senaste veckorna har COVID-19-pandemin drastiskt ändrat villkoren för svenskundervisning mitt under pågående skolår. Plötsligt behöver lärare vara kunniga i digitala verktyg för att kunna skapa en fungerande…

Kapitel i boken “Litteraciteter och flerspråkighet” från Symposium 2018

I oktober 2018 föreläste jag på symposiet i svenska som andraspråk om lärares uppfattningar om flerspråkighet utifrån min avhandling. Detta organiserades av Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet. Du kan läsa mer om symposiet här (det finns bl.a. länkar till inspelningar och till åhörarkopior). Nu har även boken till symposiet kommit och…

Min avhandling är nu online!

Hipp, hipp, hurra! Nu är äntligen min avhandling online. Här i Tyskland publiceras oftast inte avhandlingarna på nätet, men jag valde att betala extra (ja, i Tyskland måste man oftast betala själv för publiceringen) för att fler personer ska kunna få tillgång till min forskning. Så här är den – bara att ladda ner från…

SMUL-podden

För några månader sedan startade SMUL-podden (SMUL – svenska som modersmål utomlands) som tar upp flerspråkighet hos utlandssvenska barn. Strax innan jul blev jag och Ingrid intervjuade – här kan ni lyssna på det SMUL-podden nr 3