Guide för digital undervisning

Vi i SMUL (svenska som modersmål utomlands) har tagit fram en guide om digital undervisning för att stötta dig som undervisar i svenska på skolnivå i utlandet. De senaste veckorna har COVID-19-pandemin drastiskt ändrat villkoren för svenskundervisning mitt under pågående skolår. Plötsligt behöver lärare vara kunniga i digitala verktyg för att kunna skapa en fungerande undervisning via nätet. Guiden som har tagits fram av Monica Bravo Granström är avsedd att vara ett stöd i denna process, och omfattar grundläggande moment som lärare behöver för att nu planera delar av eller hela sin undervisning via internet. Guiden riktar sig alltså till personer som undervisar i svenska på skolnivå i utlandet, främst kompletterande svenska, men kan nog även användas av andra.

Guiden är gratis och kan laddas ner på SMUL:s hemsida: Guide – SMUL  eller på min sida om hjälpmedel

Vi hoppas att ni får mycket nytta av den!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s