Undersökning språkbruk hos utlandssvenskar

Idag byter vi land lättare än tidigare. Ofta byter man då även språk och detta är något som forskningen gärna undersöker på olika nivåer. Hur använder flerspråkiga personer sina språk, exempelvis inom familjen, bland vänner, på jobbet/i skolan och i andra sammanhang? Detta är extra spännande nu, när digitala medier underlättar kontakter mellan olika platser.

Utifrån detta är vi två språkvetare med koppling till svenskan i utlandet (Gisela med barn och barnbarn i Spanien och Monica som boende i Tyskland) som vill undersöka språkbruk hos utlandssvenskar. Vi är intresserade av att få veta mer om flerspråkig kommunikation där svenska är ett av språken, och har därför tagit fram en enkät med frågor kring detta. Frågorna omfattar exempelvis när och i vilka sammanhang olika språk används, om det är skillnad mellan ‘verklig’ och digital kommunikation, om det är skillnad mellan receptiv (lyssna, läsa) och produktiv (tala, skriva) språkanvändning. En annan fråga är, om det finns något samband mellan användning av svenska och planer på barnens framtida utbildning?

Projektet genomförs med stöd från Svenska Akademien.

Vi vänder oss nu till dig som bor utanför Sverige och hoppas att du vill vara med och svara på frågorna! Enkäten består av nio frågor (med underfrågor) och tar ca 10-15 minuter att besvara (sker anonymt).

Du behöver inget lösenord för att svara på enkäten, det är bara att klicka här https://es.phwg.de/evasys/online.php?p=svenska2022 (Info november 2022 – enkäten är avslutad)

Tack så mycket på förhand!

Hälsningar,

Monica Bravo Granström (Pädagogische Hochschule Weingarten, Tyskland) och Gisela Håkansson (Lunds universitet och Linnéuniversitetet, Sverige)

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s