Språktidningens extranummer, maj 2013

Spraktidningen

Den här artikeln i Språktidningens specialnummer visar på flera studier där flerspråkiga uppvisar bättre resultat än enspråkiga. Läs numret!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s