Multilingualism in my family – Monica’s story

Ett tag sedan fick jag förfrågan om att skriva om flerspråkigheten i vår familj i en serie på en websida om flerspråkighet, The Piri-Piri Lexicon, som Annabelle Humanes (boende i Karlsruhe) har. Här är resultatet. Some time ago I was asked to write about the multilingualism in a series by Annebelle Humanes on her webpage…

Advertisement

Tvåspråkighet, flerspråkighet, mångspråk … spelar det någon roll?

När det pratas om en person som pratar flera språk, så används ofta många olika termer. Tvåspråkig, flerspråkig, mångspråkig. Vad innebär då dessa begrepp? Idag används termen “flerspråkig” som ett övergripande begrepp för en person som talar flera språk, även om det “bara” är två språk. Om detta skrev Tore Otterup vid Göteborgs universitet 2005:…