Dualistisk syn på flerspråkighet bland lärare

I januari intervjuades jag om min avhandling av Skolporten och nu kan intervjun läsas Skolportens hemsida. Sådana här korta intervjuer kan vara lite läskiga för forskare, för man kan aldrig ta med allt som behövs sägas, men å andra sidan är sådana sammandrag bra för att nå ut till fler personer. Så läs gärna och…

Advertisement

Kapitel i boken “Litteraciteter och flerspråkighet” från Symposium 2018

I oktober 2018 föreläste jag på symposiet i svenska som andraspråk om lärares uppfattningar om flerspråkighet utifrån min avhandling. Detta organiserades av Nationellt centrum för svenska som andraspråk vid Stockholms universitet. Du kan läsa mer om symposiet här (det finns bl.a. länkar till inspelningar och till åhörarkopior). Nu har även boken till symposiet kommit och…