The Importance of Mother Tongue Education

The 21st of February is the International Mother Language Day, first announced by UNESCO in 1999, which promotes linguistic and cultural diversity and multilingualism. What is a “mother language”? A more used term would be “mother tongue”, meaning the first language we learn in life (the term used by linguists). If you have several mother…

Advertisement

Tvåspråkighet, flerspråkighet, mångspråk … spelar det någon roll?

När det pratas om en person som pratar flera språk, så används ofta många olika termer. Tvåspråkig, flerspråkig, mångspråkig. Vad innebär då dessa begrepp? Idag används termen “flerspråkig” som ett övergripande begrepp för en person som talar flera språk, även om det “bara” är två språk. Om detta skrev Tore Otterup vid Göteborgs universitet 2005:…