Läsföreståelsen

Föräldrars högläsning för barn har sjunkit drastiskt de senaste 10 åren och det sägs vara en av orsakerna till att barns läsförstaelse sjunker. Läs den här intressanta artikeln i DN:

http://www.dn.se/kultur-noje/nu-vill-alla-fa-barn-att-lasa-bocker/

För oss i utlandet är det viktigt att barnen får input på svenska, därför är det dubbelt så viktigt för oss att läsa för barnen

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s