Språklig mångfald i svenska skolan

Det har inte blivit mycket skrivet här på hemsidan de senaste åren. Skrivandet på högskolan har tagit över och det blir mest skrivet på engelska eller tyska. För några veckor sedan hade jag dock med ett bidrag i nr 2/2021 av Lisetten, Riksförbundet lärare i svenska som andraspråks medlemstidning. Ämnet i det här numret är “Läsa”. I mitt bidrag hittar du idéer om hur man kan gå tillväga med läsundervisning i flerspråkiga miljöer (här avses främst skolor i Sverige). Trevlig läsning!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s