Föreläsning symposium 2018, SU, Stockholm

I oktober föreläste jag på symposiet i svenska som svenskaspråk om lärares uppfattningar om flerspråkighet utifrån min avhandling. Föreläsningen spelades in och kan ses på här:

Föreläsning symposium 2018 Monica Bravo Granström

Stockholm_okt_2018

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s