Min avhandling är nu online!

Hipp, hipp, hurra! Nu är äntligen min avhandling online. Här i Tyskland publiceras oftast inte avhandlingarna på nätet, men jag valde att betala extra (ja, i Tyskland måste man oftast betala själv för publiceringen) för att fler personer ska kunna få tillgång till min forskning. Så här är den – bara att ladda ner från förlagets hemsida (Logos Verlag) och läsa!

Avhandling Monica Bravo Granström

Titeln är “Teacher’s Beliefs and Strategies when Teaching Reading in Multilingual Settings. Case Studies in German, Swedish and Chilean Grade 4 Classrooms”. Jag har undersökt vilka uppfattningar lärare i dessa tre läner har om flerspråkighet och hur de tar med flerspråkigheten i undervisningen. Själv bor jag ju i Tyskland och jag jobbar på en lärarhögskola i södra Tyskland. När jag började med avhandlingen utgick jag från mitt eget liv med två flerspråkiga barn hemma som just hade börjat skolan. Lärarna gick väldigt olika tillväga och jag blev helt enkelt nyfiken på orsakerna till detta. Och nu – nästan fem år senare – har vi alltså min forskning om detta på papper.

Hör gärna av er när ni har läst eller om ni har frågor om ämnet!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s