Ny studie visar på fördelar med flera språk/New research about bilingualism

En studie i Skottland, där tvåspråkiga har undersökts dels 1947, då de var i 11 -årsåldern, och dels 2008/2010, då i 70-årsåldern, har publicerats. Deltagarna hade större verbala färdigheter, bättre läsförmåga och högre intelligens jämfört med vad man hade kunnat förvänta sig av testerna i ungdomen. Särskilt läsförmågan och intelligensen utmärkte sig.

Learning second language ‘slows brain ageing’ – research in Scotland suggests advantages for bilingual persons, see below for links.

Ni kan läsa mer här:

På svenska DN

På engelska/In English BBC News – summary eller/or Wiley Online – whole article

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s