Recension BTJ/Review

Idag kom recensionen från BTJ (bibliotekens upphandlare, http://www.btj.se). Utdrag ur recensionen: Om man som svensk förälder bosatt utomlands vill hålla sina barns svenska vid liv och dessutom uppfostra dem till aktivt två- eller flerspråkiga, hur ska man då göra? Denna bok föreslår några svar och är utformad som en praktisk handbok för föräldrar utan kunskaper i språkvetenskap. Boken är indelad i två delar. Den första ägnas åt en vetenskaplig översikt av begreppet tvåspråkighet och lyckas i huvudsak balansera det vetenskapliga utan att tappa fokuset på det praktiska. … Den andra delen utgörs av praktiska tips och råd hur man går till väga. Monica Bravo Granström, översättare, språkvetare och mamma till trespråkiga barn, är väl lämpad för uppgiften och fyller en lucka i den svenskspråkiga litteraturen. Sammantaget en mycket användbar bok som innehåller tips om relevanta länkar, ordlista och litteraturlista. (Lektör Dick Nilsson, häfteepos 14104065)

————
The review from BTJ (the Swedish Library Main Purchaser, http://www.btj.se) came today (see above, in Swedish). It is very positive and states that I am a qualified person for this task and that the book fills a gap in the Swedish literature.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s