Workshop Barn Utomlands & Svenska språket, Bologna, 5 okt 2013

IMG_0799

 

Jag gav en workshop på SWEAs världsmöte i Bologna den 5 oktober tillsammans med Lena Normén-Younger. Vi pratade om vårt projekt BUS (Barn Utomlands & Svenska språket). Vi vill hjälpa vuxna personer kring flerspråkiga barn i utlandet med att stötta barnen med svenskan. Vi hade tre grupper och 45 minuter till varje grupp. Redan innan var det klart att vi hade för lite tid till varje grupp och efter dagen stod det klart att vi hade haft rätt. Man skulle kunna ha haft en hel dags workshop om detta ämne. Nu blev det en inledande information på 15 minuter, gruppdiskussioner på 15 minuter och avslutande diskussion med alla på 10 minuter. Många hade nog önskat sig mer praktisk information om flerspråkighet, men det var ju inte syftet med workshoppen.

Det var hursomhelst väldigt intressant att höra om de andra Sweornas erfarenheter och vi kommer att sammanfatta det meddelade i en rapport som offentliggörs senare.

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s