Reading aloud to your child/Läsa högt för barnen

Do you read aloud to your child? You should! It has a direct effect on their schooling outcome and later reading skills.

Läser du för ditt barn? Det borde du göra! Studier visar på direkta samband med senare läsförståelse. För oss utlandssvenskar är det extra viktigt att läsa på svenska för våra barn för vi är ofta den enda källan till svenskan.

http://www.education.vic.gov.au/Documents/about/research/readtoyoungchild.pdf

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s