Myten “flerspråkighet orsakar försenat tal”

Det finns ju alltid många myter om saker om ting, saker som man “vet” är sant. En sådan myt som florerar om flerspråkighet är att barn med flera språk skulle börja tala senare. Detta är inte sant. Jag vet inte hur många artiklar, böcker och studier som jag har läst om detta, och det finns ingenting som visar på att det skulle vara så, men myten lever kvar i alla fall. Nu senast i Facebook-gruppen “Svenska som modersmål utomlands” så diskuterade (främst) utlandssvenska föräldrar livligt om detta. Det som kan hända är att språkutvecklingen i det språk som inte talas där man bor (t.ex. svenska om man bor i USA) går långsammare än i majoritetsspråket (det språk som talas där man bor). Det är normalt, beroende på att barnet har mindre kontakt med det språket. Men det betyder inte att barnet börjar tala senare.

Jag skriver bl.a. detta i min bok “I love svenska” (mer information I love svenska):
Myt 8: Barn börjar tala senare om de växer upp med flera språk. Barn som växer upp med flera språk börjar inte tala senare. Om ett barn börjar tala senare beror det på andra faktorer, som inte har med flerspråkigheten att göra. Senare kan det hända att barnets språk inte utvecklas i samma takt som enspråkiga barns språk, men det beror på att barnet har fler språk att arbeta med och mindre tid (input) med vart och ett av språken.

Det här är något som vi alla måste hjälpa till att sprida kunskap om för att inte föräldrar ska behöva känna sig osäkra på om flerspråkighet är bra för barnen. Att man som förälder oroar sig för en eventuell sen utveckling är normalt, men man bör tänka på att flera faktorer spelar in vid inlärning, varav genetik och omgivning är två större faktorer. Det kan finnas stora individuella skillnader hos barn: vissa är starkare motoriskt, de kanske lär sig gå tidigt, medan andra kanske lär sig något annat (tala t.ex.) tidigare. Det är inte onormalt. Om ett barn lär sig gå senare, så brukar det jämna ut sig senare. Detsamma gäller för språket. Där bör man dock se till att barnet får rätt stöd. Om man har känslan av att barnet behöver mer hjälp så får man fråga barnläkaren. Godta INTE ett “det är flerspråkighetens fel” bara. Det finns många andra orsaker: tungan t.ex. – kan den lära sig fritt eller är tungbandet för kort? Hörseln – är den ok?

Baker

Här till höger finner ni även ett utdrag ur Colin Bakers “Foundations of Bilingual Education and Bilingualism” från 2006.

Det finns även otaliga hemsidor om detta, t.ex.: Does bilingualism cause language delay?

Här är en länk till om olika myter kring flerspråkighet: Myths

Så hjälp till alla nu med att “avliva” den här myten – flerspråkighet i sig leder INTE till språkstörningar såsom t.ex. försenad talutveckling!.

Och prata på!

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s