Master “International Teaching”

Mitt nästa projekt på lärarhögskolan i södra Tyskland där jag jobbar, PH Weingarten, är som projektledare för en ny Master – International Teaching. Den riktar sig till personer som jobbar med utbildning i internationella miljöer och som vill bygga på sin utbildning. Den startar höstterminen 2017 och kommer att ges som e-learning. Utbildningen ges på tyska. Första året är den gratis eftersom vi har fått bidrag från Europeiska Unionen och regionen där vi bor, Baden-Württemberg.

Kanske något för dig?

teach_abroad

Copyright: Godsil.ie

Mer information finns i detta pressmeddelande från PH Weingarten (på tyska):
Pressemitteilung Förderung Master International Teaching

Advertisement

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s