Konferens om flerspråkighet och läsning i Weingarten

I maj anordnar vi en internationell konferens hos oss på PH Weingarten om flerspråkighet och läsning. Flera olika aspekter kommer att belysas och även jag kommer att hålla ett föredrag om min avhandling.

http://melt-multilingual-readers-theatre.eu/fachtagung/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s