Läsambassadör för utlandssvenskar

Nu har även vi utlandssvenskar fått en läsambassadör – Lottis Isaksson! Lottis är bra lämpad för uppgiften och jag önskar henne all lycka till!

http://svenskautomlands.org/2014/04/22/smul-presenterar-sin-egen-lasambassador-lottis-isaksson/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s